MORE är mer än bara en advokatbyrå. Med utgångspunkt i juridiken strävar vi efter att lära känna våra klienter och deras verksamheter för att på så sätt kunna leverera de mest affärsmässigt fördelaktiga råden. För att lyckas med detta är vår målsättning att bygga långsiktiga relationer till våra klienter och få förståelse för alla delar av deras verksamheter, visioner, ambitioner och behov. Kombinationen av vår juridiska kunskap och vår förståelse för affären skapar bäst förutsättningar för våra klienter.

Vårt team är tillsammans med våra internationella kontakter tillräckligt stort för att hantera stora och komplicerade ärenden, men vi är samtidigt lagom små för att även hjälpa våra klienter med mindre juridiska frågor. Oavsett storleken på det aktuella ärendet agerar vi klientnära och följer er alltid hela vägen.

Med vårt moderna arbetssätt kan vi göra vår affärsjuridiska rådgivning tillgänglig på ett effektivt sätt - oavsett om det handlar om en rättsutredning, företagsöverlåtelse eller tvist.

Lär känna våra medarbetare

adults-business-people-businesswomen-1803741.jpg