MORE välkomnar Felicia Lakso

Idag börjar Felicia Lakso anställning på MORE som trainee. Felicia är nyutexaminerad från Stockholms Universitet.

Välkommen Felicia - har du haft en skön sommar?

Tack så mycket! Jag har haft en väldigt skön sommar. Jag har jobbat större delen av den, men har även hunnit njuta av solen och värmen både här hemma och utomlands. Så mina batterier är laddade och jag är redo för höstens nya utmaningar.

Vad ser du mest fram emot när du börjar ditt yrkesliv?

Det jag ser fram emot mest är att få omsätta teori till praktik, att med mina kunskaper kunna hjälpa andra. Att bli jurist har varit min dröm under många år så det ska bli väldigt spännande att få praktisera juristyrket. Jag ser även fram emot att få ta del av mina kollegors erfarenheter och växa i rollen som jurist. 

Vad skrev du uppsats om?

Min uppsats handlade om lojalitetsplikten för styrelseledamöter och vilka intressekonflikter som kan uppstå för en styrelseledamot som innehar uppdrag i fler aktiebolag. Det finns inte så mycket skrivet om lojalitetsplikten och rättsläget avseende lojalitetsplikten är oklart, vilket gjorde det till ett väldigt intressant ämne att skriva om.

MORE hälsar Felicia välkommen!

—————

Today is the first day for Felicia Lakso - MORE’s new trainee. Felicia graduated from law school at Stockholms Universitet in June.

Welcome Felicia - have you had a nice summer?

Thank you! I have had a very nice summer. I have worked for most part of it, but I have also been able to enjoy the sun both here at home and abroad. So my batteries are charged and I am ready for new challenges in the fall.

Tell us what you are looking forward to when starting you working carrer?

What I look forward to most is to be able to put theory into practice, to be able to help others with my knowledge. Becoming a lawyer has been a dream of mine for many years so it is very exciting to finally be able to practice law. I also look forward to learn from my colleagues and evolve in the role of a lawyer.

What was the subject of you master thesis?

My master thesis dealt with the duty of loyalty for directors and the conflicts of interest that may arise for a director with duties in several limited liability companies. There is not much written about the duty of loyalty and the legal situation regarding the duty of loyalty is unclear, which made it a very interesting subject to write about.

MORE welcome Felicia!

MORE.jpg
Martin Orehag